Δήμος Μπάνιτε

Δήμος Μπάνιτε
4640 Μπάνιτε, Περιοχή Σμόλιαν
Οδός Στέφαν Σταμπολόβ, Αρ. 3
τηλ. +3025/22-20,
φαξ. +3025/22-89
e-mail: obbanite@abv.bg