Меню >> За Проекта >>

Резюме
    Целта на проект „Минералните води – мост между трансгранични региони и култури” бе да установи добро сътрудничество между община Баните и община Доксато, което да породи устойчив ефект и да улесни, както икономическото, така и социалното сближаване между двата гранични региона.
    В целевите групи по проекта участват местни жители от Смолян и Докасто, както и настоящи и потенциални ползватели на различни видове туристически услуги в това число SPA туризъм, културен туризъм, селски туризъм, колоездене. Основните дейности заложени в проекта са организирането на “Културен фестивал на минералните извори” в община Баните, промоция на SPA туризма и други туристически атракции чрез събития на живо, рекламни материали и обучение на туристически аниматори и организатори на туристически услуги. В рамките на проекта ще бъде създадена културно-туристическа информационна система достъпна на три езика в интернет, която да гарантира устойчив културен обмен и дългосрочно трансгранично сътрудничество в целевите региони.